Evaluation of School and Classroom Rules in Primary Schools In Accordance With Teachers’ Opinions in Northern Cyprus
 
More details
Hide details
1
European University of Lefke, Institute of Graduate Studies and Research
 
2
European University of Lefke, North Cyprus
 
 
Online publication date: 2017-06-20
 
 
Publication date: 2017-08-17
 
 
Corresponding author
Çağda Kıvanç Çağanağa   

European University of Lefke, Institute of Graduate Studies and Research, Institute of Graduate Studies and Research, Mersin 10 Gemikonağı, North Cyprus
 
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2017;13(8):5445-5463
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of this research is to evaluate the school and classroom rules of primary schools in Northern Cyprus in accordance with the classroom teachers’ opinions. In this research, conducted within this scope of this particular aim, the qualitative method of interviewing has been utilised. The research’s population consists of classroom teachers who teach Turkish, Mathematics, Science and Technology and Social Sciences employed in primary schools in Northern Cyprus. The sample group of the research is formed of 55 classroom teachers chosen with the maximum variation sampling method. A semi-structured interview form developed by researchers for classroom teachers has been used as the data gathering tool of the research. Case study was also used in this qualitative research as a research model. The implementation period of the research has been executed as an interview method after receiving the necessary permission from Northern Cyprus Ministry of Education, Department of Primary Education and afterwards, face-to-face interviews were carried out with the classroom teachers of the sample group to gather the research data. In light of this study which concerns the school and classroom rules in primary education institutions, certain suggestions were put forward.
 
REFERENCES (37)
1.
Aktaş, M. (2010). İlköğretim Okulları 1. Kademe Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Kurallarının Uygulanması Ve Değerlendirmesine İlişkin Görüsleri. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 
2.
Allen, K. P. (2010). Classroom management, bullying, and teacher practices. The Professional Educator, 34(1), 1-15.
 
3.
Başar, H. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 
4.
Cafoğlu, Z. (2007). Eğitim Bilimine Giriş: Temel Kavramlar. Ankara: Grafiker Yayıncılık.
 
5.
Celep, C. (2002). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
 
6.
Çağlar, A., & Kurtuluş, E. (2005).Okul Öncesi Eğitiminde Sınıf Yönetimi. Sevinç M. (Ed), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 
7.
Çalık, T. (2009). Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf yönetimi. (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 
8.
Dağlı, A., & Baysal, N. (2011). The Opinions of The Second Level Of Primary School Classroom teachers About The Discipline Problems in The Classrooms and The Discipline Techniques Used to Deal With These Problems. Electronic Journal of Social Sciences, 10(38), 61-78.
 
9.
Demirel, Ö. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (5.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 
10.
Demirel, Ö., & Kaya, Z. (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 
11.
Deniz, M., Avsaroglu, S., & Fidan, O. İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencileri Motive Etme Düzeylerinin İncelenmesi. Inönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 11.
 
12.
Durukan, H., & Öztürk, H. İ. (2005). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 
13.
Emmer, E. T., & Evertson, C. M. (2013). İlkokul Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi. (Çev. Aypay A.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 
14.
Erden, M. (2008). Sınıf yönetimi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 
15.
Erden, M., & Akman, Y. (1998). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınları.
 
16.
Erdoğan, İ. (2001), Sınıf Yönetimin - Ders, Konferans, Panel ve Seminer Etkinliklerinde Başarının Yolları, İstanbul:Sistem Yayıncılık.
 
17.
Ertuğrul, H. (2001), Öğretmenlikte Yeni Teknikler, Ankara, Timas Yayınları.
 
18.
Gilpatrick, R. (2010). Classroom management strategies and behavioral interventions to support academic achievement. Unpublished doctorate‘s thesis, Walden University, Minnesota.
 
19.
Gold, B., & Holodynski, M. (2017). Using digital video to measure the professional vision of elementary classroom management: Test validation and methodological challenges. Computers & Education, 107, 13-30. DOI: 10.1016/j.compedu.2016.12.012
 
20.
Hemde, A. (2010). İlköğretim okulları 1-5. sınıflarda karşılaşılan disiplin sorunları ve Çözüm yöntemleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve tutumları üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 
21.
Ilgar, L. (2005). Eğitim Yönetimi Okul Yönetimi Sınıf Yönetimi. (3. Baskı). İstanbul: Beta Basım.
 
22.
Kiraz, A., & Omag, K. (2013). The perceptions of students towards the classroom management techniques used by science and technology. Hacettepe University Journal of Education, 44, 198-211.
 
23.
Kwenin, W. K. J., Assan, J., & Dzomeku B.M. (2013). Collaborative disciplinary measures between classroom teachers and pupils in improving academic performance: a case study of Mmofraturo girls’ school, Kumasi. Journal of Educational Sciences and Psychology, 3(2), 32-39.
 
24.
Lewis, R., Romi, S., Qui, X., & Katz, J. (2005). Classroom teachers' classroom discipline and student misbehaviour in Australia, China and Israel. Teaching and Teacher Education, 21, 729–741.
 
25.
Lewis, R., Romi, S., Qui, X., & Katz, Y. (2008). Students' reaction to classroom discipline in Australia, Israel and China. Teaching and Teacher Education, 24, 715–724.
 
26.
Marzano, R. J., & Marzano, J. S. (2003). The key to classroom management. Educational Leadership, 61(1), 6–17.
 
27.
McLeod, J., Fisher, J., & Hoover, G. (2003). The Key Elements of Classroom Management: Managing Time and Space, Student Behavior, and Instructional Strategies. Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria, Virginia USA.
 
28.
Mitchel, K. (2001). Education for Democratic Citizenship: Transnationalism, Multiculturalism, and the limits of Liberalism. Harvard Educational Review, 71(1), 51‐78.
 
29.
Nazlı, K. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Disiplin Sorunları, Nedenleri ve Bu sorunlarla Baş Etme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi (Bingöl İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 
30.
Öz, İ. (2003). Çocuk ve Eğitim. Ankara: Kök Yayıncılık.
 
31.
Özyürek, M. (2005). Olumlu Sınıf Yönetimi. Ankara: Kök yayıncılık.
 
32.
Sarıtas, M. ( 2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Gelistirme ve Uygulama: Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklasımlar, Ankara: Nobel Yayınları.
 
33.
Shechtman, Z., & Leichtentritt, J. (2004). Affective teaching: a method to enhance classroom management. European Journal of Teacher Education, 27(3), 323-333.
 
34.
Simpson, R. G., & Allday, R. A. (2008). PIE-R2: The area of a circle and good behavior management, Teaching Exceptional Children Plus, 4(4), Article 5.
 
35.
Tal, C. (2010). Case Studies to Deepen Understanding and Enhance Classroom Management Skills in Preschool Teacher Training. Early Childhood Education Journal, 38, 143-152.
 
36.
Tunç, B., Yıldız, S., & Doğan, A. (2015). Meslek liselerinde disiplin sorunları, nedenleri ve çözümü: bir durum analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 384-403.
 
37.
Üstün, A., & Ereş, F. (2009). Disciplinary problems in secondary education: a sample of Amasya. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1717-1725.
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215
Journals System - logo
Scroll to top